Naam bedrijf: Bar of Brands, Potje Amsterdam, HYGGN

Website: https://www.barofbrands.com, http://potje.amsterdam, https://www.hyggn.com

Inschrijfnummer KvK: 69243611

BTW-nummer: NL209425611B01

1. Toepasselijkheid

Deze privacy-voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van https://www.barofbrands.com, http://potje.amsterdam, https://www.hyggn.com  (hierna de website) en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met en ben je gebonden aan deze privacy-voorwaarden.

2. Gegevens

2a. Bar of Brands verzamelt de volgende gegevens via de website: naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens. Gegevens worden via de registratie op website, het plaatsen van een bestelling of door het gebruik van de website verzameld.

2b. Bar of Brands verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

• Uitvoering van de overeenkomst: Indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw gegevens door Bar of Brands verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Onder andere het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten vallen hieronder.

• Communicatie: Je gegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of het gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account via de website aanmaakt, bewaart Bar of Brands je gegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.

• Marketing: Je gegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en de actiemailing , indien je je daarvoor hebt aangemeld. Bar of Brands kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld.

• Klantenservice: Je gegevens worden gebruikt om je een optimale klantenservice te bieden.

2c. Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Bar of Brands zal de gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en telecommunicatiewet. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 1) de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 2) de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 3) de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren).

2d. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

2e. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

2f. Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

2g. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

3. Cookies

3a. Bar of Brands maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

3b. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

3c. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

3d. Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

3e. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

3f. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten.

3g. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

3h. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

3i. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

4. Veiligheid

4a. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector

4b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

4c. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

4d. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

4e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

5. Overige bepalingen

5a. Op verzoek doen wij aan bezoekers van de website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

5b. Bar of Brands is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Bar of Brands als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

5c. Bar of Brands behoudt zich het recht voor om deze privacy-voorwaarden regelmatig te veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacy-voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 2 maart 2017.

5d. Indien een bepaling uit deze privacy-voorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

5e. De privacy-voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kan dat via info@barofbrands.com